top of page

uitlaatservice

Bent u op zoek naar een betrouwbare uitlaatservice? Dan bent u bij donga-dogs aan het juiste adres!

Groot of klein, oud of jong, vanaf één jaar, wordt onze service afgestemd op uw viervoeter. Het welzijn van uw hond staat daarbij centraal!

Gerard is gediplomeerd en erkend Ondernemer Asiel, Pension, Kennel, wat samen met jarenlange ervaring in het trainen en de omgang met honden, een uitstekende basis vormt voor deze activiteit van donga-dogs. Het diploma is erkend door Dierbaar.

Tijdens een uitgebreide intake wordt gesproken over gezondheidsaspecten, gedragskenmerken en specifieke wensen van u als eigenaar. Bijvoorbeeld het toedienen van medicatie tijdens uw afwezigheid kan aan bod komen. Alle afspraken worden vastgelegd en ondertekend. Voor het uitlaten van uw hond(en) sluit u een abonnement af voor de dage(en) dat u gebruik wenst te maken van onze service. U kunt rekenen op de best mogelijke zorg en aandacht voor uw viervoeter!

Nieuwsgierig geworden of donga-dogs ook iets voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op! 

Tel: 06-52241125
Email: info@donga-dogs.com

Algemene voorwaarden Donga-Dogs Uitlaatservice

 

1. Gezondheid en gedrag

De hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.

De hond dient volledig gevaccineerd te zijn of middels een geldige titerbepaling aantoonbaar voldoende beschermd te zijn tegen de gangbare besmettelijke hondenziektes.

Dit houdt in dat de cocktailenting en kennelhoest enting aantoonbaar moeten zijn in het inentingsboekje. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen.

Eigenaar dient donga-dogs direct op de hoogte te stellen van loopsheid en ziektes van de hond.

Eigenaar machtigt donga-dogs om in geval van calamiteiten op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren en de hond te laten behandelen.

 

2. Rechten en plichten eigenaar

Het intakeformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

U verplicht zich ervoor te zorgen dat donga-dogs toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt op de afgesproken tijden en dagen.

U dient een sleutelcontract te ondertekenen wanneer een huissleutel in bewaring wordt gegeven bij donga-dogs.

U dient een geldige WA-verzekering te hebben, waarin uw hond meeverzekerd is.

 

3. Rechten en plichten donga-dogs

Donga-dogs zal de hond met de grootst mogelijke zorg omringen.

De hond wordt gedurende minimaal één uur uitgelaten in een bosrijke omgeving, tenzij met de opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt. De tijdsduur van de wandeling is exclusief transporttijden.

Het vervoer van de hond geschiedt in een daarvoor speciaal ingerichte bus. De bus wordt dagelijks gereinigd en wekelijks gedesinfecteerd.

Donga-dogs is niet aan te merken als eigenaar van de hond maar is door  ondertekening van het intakeformulier gemachtigd om de hond uit te laten.

Donga-dogs verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende reageert op commando’s en wanneer het wandelgebied hierom vraagt. De hond zal hierbij aangelijnd worden aan een lange lijn voor voldoende bewegingsvrijheid.

Donga-dogs behoudt zich ten alle tijden het recht voor de overeenkomst stop te zetten.

Donga-dogs behoudt zich het recht voor de service stop te zetten tijdens vakantiedagen. Deze data worden ruim van te voren aan u bekend gemaakt.

Donga-dogs behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen en sleutelcontract te wijzigen.

 

4. Aansprakelijkheid

Donga-dogs is niet aansprakelijk voor ziektes, infecties, letsel en overlijden van de hond, eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Donga-dogs is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de opdracht niet uit kan voeren door onvoorziene omstandigheden zoals familieomstandigheden, ziekte of weersomstandigheden.

Donga-dogs is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

Donga-dogs is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de eigenaar verstrekte gegevens op het intakeformulier.

 

5. Betalingen

Betaling van het abonnement geschiedt uitsluitend voorafgaand aan de maand waarin de uitlaatbeurten plaatsvinden via de bank.

 

 

Donga-Dogs V.O.F.      BTW: NL855936885B01

bottom of page